Chính sách thanh toán

Khi quý khách thực hiện việc đặt hàng và mua hàng của website: tuthuoconline.com, trực thuộc Công ty CP Dược Mediplantex Miền Nam, quý khách sẽ phải thực hiện việc thanh toán trước hoặc ngay khi nhận hàng.

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt:

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt được áp dụng cho tất cả khách hàng có nhu cầu trả tiền mặt thông qua đối tác và nhân viên vận chuyển của website: tuthuoconline.com, trực thuộc Công ty CP Dược Mediplantex Miền Nam, Quý khách có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho nhân viên giao nhận ngay sau khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận phiếu giao hàng.

Phương thức thanh toán trực tuyến

Công ty CP Dược Mediplantex Miền Nam thực hiện tích hợp thanh toán trực tuyến trên website: http://tuthuoconline.com/  thông qua đối tác để mang lại dịch vụ tốt hơn.

Quý khách sẽ thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên website.